Partners

De Jong Elektro Totaaltechniek heeft ook een aantal partners waardoor wij kunnen voldoen aan wat voor ons vanzelfsprekend is, hoge kwaliteit leveren, en dus een betrouwbare partner zijn voor onze cliënten.

De opleider

De opleider waar Luke zijn keurmeester diploma’s ILS ( Inspecteur laagspanning) met goed gevolg heeft afgerond : Parkstad Opleidingen en Parkstad Inspectiegilde. Via Parkstad Inspectiegilde worden wij op de hoogte gehouden van veranderingen in de Scios technische documenten (TD) en veranderingen in de Nederlands en Europese wet en regelgeving ( NEN en ISO ).
Tevens maken wij voor onze rapportages gebruik van het inspectiegilde app om efficiënte en uniforme inspecties uit te voeren,
met een hoge eindkwaliteit : de rapportage.

Ook is Nieuwhuis Consult voor ons het juiste adres om het ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) op te zetten en wordt ieder jaar gemonitord om er voor te zorgen dat onze Scios Scope 8 en Scios Scope 10 inspecties van hoge kwaliteit te waarborgen.

De gecertificeerde instantie

De Certificerende instantie (CI) is KIWA, deze stellen kritische en terechte vragen, de KIWA is prettig in de omgang,
en ook zij zorgen ervoor dat wij kritisch blijven nadenken over ons KMS. Het certificaat wat ons bedrijf heeft leveren het betrouwbare,
nationale en internationale erkende bewijs dat wij voldoen aan kwaliteitsnormen.
Dit doet Kiwa aan de hand van een systeemaudit en een praktijkaudit om te zien of het KMS voldoende functioneert en of onze inspecteur over de vaardigheden beschikt om tot goede rapportages te komen.

Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties, deelregeling voor Elektrisch Materieel. (Scios) :
Scios Scope 8 : Deze Scope is bedoeld voor bedrijven met een of meerdere werknemers en is gericht op Arbeidsomstandigheden (ARBO wetgeving)
Scios Scope 10 : Deze Scope is gericht op brandveilige installaties, en staat ook in de meeste verzekeringspolissen vermeld als eis.
Tevens adviseren wij een combinatie van deze twee keuringen, dit is zo en zo voordeliger dan twee separate inspecties, en dekt gelijk de lading qua wetgeving en verzekeringseis op het gebied van veilige elektrische installaties. Het mes snijdt aan twee kanten.

Offerte?

Bel ons vrijblijvend